Вийшло друковане видання: «Програма 15» : метод. посібник (з питань профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки психосоціального здоров’я в Україні) / Автори-упоряд.: А.В. Калініна, В.С. Петрович, І. В. Ченбай та ін.; За заг. ред. В.Г. Головатого, У.Б. Долиняк. – К. , 2017. – 808 с.

У публікації подано матеріали навчально курсу «Програма 15».news 5

«Програма 15» є цілісним, послідовно й логічно вибудуваним продуктом, який складається із 15 тематичних занять (16 зустрічей).

Програма орієнтована на активізацію профілактичної роботи щодо ВІЛ, насамперед, у родині шляхом здійснення виховного процесу, спрямованого на розвиток життєвих навичок особистості, її самодостатності, формування у підростаючого покоління здатності до об’єктивної оцінки означеного явища, зокрема його суспільної небезпеки. Посібник розрахований на тренерів підготовлених для впровадження Програми.

При розробці матеріалу був використаний вітчизняний та зарубіжний досвід в сфері первинної профілактики. Так в основу курсу були покладенні ідеї та матеріали міжнародної профілактичної програми «Кроки по камінню» («Stepping Stones» Alice Welbourn) та «Програми 15» адаптованої НГОО «Гуманитарный Проект», Новосибирск.